به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود میرلوحی پس از استماع گزارش سند تحویل و تحول شهرداری گفت: همانطور که در گزارش شهردار آمده است 50 درصد از پروژه ها از طریق مناقصه واگذار شده است.

وی افزود: پیشنهاد می شود قراردادهای 4 سال گذشته در سامانه شفافیت اطلاعات که قرار است به زودی رونمایی شود بارگbاری شود تا افکار عمومی بدانند که جفای بزرگی به بخش خصوصی شده است.

میرلوحی افزود: 280 هزار میلیارد تومان در شهرداری خارج از ضوابط و مناقصه به بخش های نزدیک به مجموعه واگذار شده است و بخش خصوصی از این قائده مستثنی بوده است.

وی افزود: در آستانه بودجه 97 قرار داریم که انتظار است در اصلاح ساختار بودجه به این موضوعات توجه شود.