به گزارش ایلنا ، مراسم هجدهمین دوره بنیاد جهانی انرژی از روز گذشته، 25 دی‌ماه، با محوریت موضوع آب در سالن اجلاس سران آغاز و امروز به کار خود پایان داد. در این مراسم که با همراهی 130 کشور جهان برگزارشد، مهم‌ترین جایزه جهانی در حوزه محیط‌ زیست به برگزیدگان اهدا شد.

بنیاد جهانی انرژی در 6 حوزه آب، خاک، هوا، انرژی، طرح های اجتماعی و پلاستیک پایدار در حال فعالیت است و اجلاس‌های سالیانه خود را با تمرکز بر موضوعات یاد شده در کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌کند.

صادق نجفی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران نیز در این مراسم با اشاره  به ضرورت توجه به معضل خشکسالی و بهره مندی از تجربیات کشورهایی نظیر اتریش خاطر نشان کرد: ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب به ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 وی ضمن تاکید برﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب خواستار اتخاذ  تدابیری جهت مصرف بهینه آب  و مدیریت منابع انرژی در شرایط خشکسالی  شد.