اسد: ملی گرایی خط اصلی دفاع در برابر تهاجم فکری و فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که خطوط دفاعی هر جامعه در برابر تهاجم فرهنگی و فکری تعلقات ملی آن جامعه است.

به گفته او تهاجم فرهنگی و فکری با هدف تبدیل کردن ما به ابزاری بی اراده برای اجرای طرح و برنامه هایی که در خارج از کشور ایجاد می شود، صورت می گیرد.

رئیس جمهور سوریه در نشست عربی برای مقابله با ائتلاف آمریکا-صهیونیسم-ارتجاع و حمایت از مقاومت مردم فلسطین که با حضور گروهی از جریان های ملی و عربی در دمشق برگزار می شود تأکید کرد که «قومیت عربی» مفهومی متمدن و جامع است که همه طوائف، ادیان و گروه ها را در بر می گیرد.

وی تأکید کرد که قومیت و زبان عربی به صورت همزمان همه گروه ها و طوائف را در بر می گیرد و با این حال ویژگی های هر کدام را به صورت جداگانه حفظ می کند.