ارائه گزارش وضعیت شهرداری در ۱۲سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه، محمدعلی نجفی به همراه معاونین خود به صحن شورای شهر آمد تا وضعیت شهرداری تهران را به اعضای شورا ارائه کند.