روسیه می تواند نقشی سودمند برای تغییر الگو در منطقه خلیج فارس ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتر خود نوشت:

«با ابراز مسرّت از سخنرانی در اندیشکده والدای: روسیه با نگرش راهبردی هوشیارانه و نفوذ در حال رشد خود در غرب آسیا می تواند نقشی سودمند برای کمک به تغییر الگو در منطقه خلیج فارس بر مبنای گفتگو و فراگیری ایفا کند.»