جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه آزاد، جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست فرهاد رهبر و با حضور اعضاء برگزار شد.

محمدمهدی طهرانچی دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این جلسه به منظور بررسی بخشنامه های پیش بینی بودجه های حوزه عمرانی و سازمان سما برگزار شد.

وی با بیان اینکه در جلسه مذکور محورهای تعیین بودجه سال ۹۷ در دو حوزه عمرانی و سازمان سما مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در حوزه عمرانی سیاست هایی به منظور ابلاغ به واحدهای دانشگاهی تصویب شد.

دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم بودجه سال ۹۷ بودجه دقیق و کارآمدی باشد.

طهرانچی ادامه داد: همچنین مقرر شد در جلسات آینده کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی به سیاست ها و برنامه های راهبردی رئیس سازمان سما بپردازد.