15هکتار از جنگل‌های آمل در آتش سوخت

قانونرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل گفت: براساس آخرین برآورد آتش سوزی در جنگل های آمل، 15هکتار از جنگل های شهرستان طعمه حریق شده است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، نعمت‌الله کوهستانی گفت: آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان آمل ادامه دارد و نیروهای زمینی و امداد هوایی همچنان مشغول اطفای حریق هستند. وی تصریح کرد: براساس آخرین برآورد از خسارت‌های آتش سوزی 15هکتار از جنگل‌های مناطق آمل طعمه حریق شده و به دلیل وسعت آتش یک عدد بالگرد از تهران برای اطفای هوایی آتش سوزی به منطقه وارد و در حال خاموش کردن آتش است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل با اشاره به اینکه تا ساعات پایانی امروز آتش مهار می شود، خاطرنشان کرد: مهم ترین علت آتش سوزی در جنگل های آمل عوامل انسانی است زیرا هوای گرم و خشک و شرایط پاییزی جنگل ها در پی بی احتیاطی دامداران یا گردشگران می تواند عواقب خطرناکی مانند همین آتش سوزی را در جنگل ها به دنبال داشته باشد.