محمدصادق جنان‌صفت- دیروز مسعود کرباسیان، گزینه معرفی‌شده برای تصدی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم در نشست با روسای اتاق‌های ایران حرف‌هایشان را شنید و نکاتی را مطرح کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، آقای کرباسیان به دلیل اینکه به دانش اقتصاد اشراف ندارد و بیش از سه دهه است در معاونت‌های وزارتخانه‌ها کار اجرایی کرده، هرگز در قامت وزیر اقتصاد حاضر نشده.
کرباسیان با استفاده از تجربه درازمدتش در گفت‌وگوهایی با افراد و احزاب از پاسخگویی به پرسش‌های دقیق بخش‌خصوصی در چند موضوع بسیار بااهمیت به ویژه تنگنایی که مالیات بر ارزش‌افزوده برای تولید و صنعت ایجاد کرده است، طفره رفت و وعده داد در نشست‌های جزیی‌تر این مسایل را حل خواهد کرد. مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با بخش‌خصوصی گفتار و رفتار خاصی داشت که نشان می‌داد وی لابی کافی برای کسب رای اعتماد از مجلس را در آستین دارد.
او با جرات خاص از هماهنگی کامل با کمیسیون اقتصادی مجلس حرف زد و تاکید کرد با دیگر کمیسیون‌ها نیز سازگاری دارد. کاندیدای رییس دولت برای وزارت اقتصاد چندین بار به محمد شریعتمداری، دیگر کاندیدای اقتصادی دولت دوازدهم اظهار ارادت و خود را شاگرد وی معرفی کرد.
کرباسیان اظهار ارادت به کاندیدای وزیر صنعت، معدن و تجارت را دلیل سازگاری وی با کابینه دوازدهم دانست. یکی از بحث‌های مطرح‌شده در این نشست که از طرف بخش‌خصوصی بیان شد این بود که اگر وزیر شد، از استخدام افراد غیرمتخصص و سفارشی اجتناب کند که البته جوابی از طرف کرباسیان داده نشد. ارزیابی مقدماتی از نشست دیروز که در گفت‌وگو با برخی از اعضای هیات نمایندگان می‌شود، این است که فقدان دانش اقتصاد نزد وی می‌تواند پاشنه‌آشیل اقتصاد و به ویژه وزارت اقتصاد باشد. بررسی کارنامه کرباسیان نشان می‌دهد که وی برخلاف آنچه شاید در ظاهر می‌گوید، اقتصاد متمرکز دولتی را بر اقتصاد آزاد ترجیح می‌دهد و این برخلاف آینده اقتصاد ایران است که قرار است روی ریل خصوصی‌ها حرکت کند.
نگاهی البته به کلیت کابینه نشان می‌دهد که دولت دوازدهم سکان هدایت اقتصاد را به غیراقتصاددانان سپرده است که می‌تواند کار را برای ایران دشوار سازد. کرباسیان، سیف و نوبخت (در صورت ابقا در منصب فعلی) به دلیل اینکه دانش اقتصاد نیاموخته‌اند، در ایجاد گفتمان اقتصادی ناکام خواهند ماند و تصمیم‌های روزمره بر کل فعالیت‌ها مستولی خواهد شد. این حرف درستی نیست که اداره اقتصاد نیاز به دانش ندارد و تجربه برای اداره کسب‌وکار کافی است.
واقعیت‌ها را باید پذیرفت و تاکید کرد کابینه بدون اقتصاددان در چهار سال آینده به گرفتاری‌های تازه منجر خواهد شد. کرباسیان البته صداقت دارد که می‌گوید من اقتصاد کلان بلد نیستم اما باید یادآور شد همان‌طور که وی دیروز گفت، کاش مردانی از جنس دانش اقتصاد بر سر کار می‌آمدند. آقای روحانی با معرفی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد به دانش اقتصاد بی‌احترامی کرد. مسعود کرباسیان، مدیری توانمند در امور اجرایی است اما فقدان دانش اقتصاد نزد وی کار را دشوار خواهد کرد.