هومن جعفری- آقای زنگنه از یک تخلف نفتی گسترده خبر داده‌اند که به دستور مکتوب دفتر رییس‌جمهور دوره دهم صورت گرفته یعنی دفتر ریاست‌جمهوری نامه‌ای به وزارت نفت ارسال کرده و دستور داده که قراردادها را این یک نفر ببندد! طرف هم سه قرارداد بسته که در هر کدامش چندین و چند تخلف گسترده وجود داشته!
احتمالا متن نامه چیزی شبیه به این بوده:
از دفتر ریاست‌جمهوری به وزارت نفت
سلام! از ساعت چند اومدین سرکار؟ از نننننننننننه؟ هششششششششت؟ هفففففففت؟ آماشاللللللللا (ببخشید این برای فیلمی بود که بچه‌ها در نیویورک گرفته بودند. قاطی شد) خب بچه‌ها! یکی را بهتان معرفی می‌کنم هر چی قرارداد اضافه و به درد نخور داشتید بدهید او ببندد. طبیعی و بدیهی است که اگر این کار را نکنید شما هم مثل منوچ‌، وسط یک سفر خارجی متوجه می‌شوید که هواپیما رفته و شما باید با بلیت عادی برگردید وطن! دیگر خودتان می‌دانید!
قربانتان محمود!
نتیجه اخلاقی: کاش یک بیهقی داشتیم تاریخ محمودی را می‌نوشت!