فارس- با توجه به اینکه صادرات غیر‌نفتی کشور در چهار‌ماهه ابتدای امسال کاهش قابل توجهی داشته است، در حال حاضر کارشناسان بیش از گذشته نگران وضعیت صادرات و همچنین اوضاع تجارت خارجی کشور هستند. در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به رد شدن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید صادرات‌محور و گسترش صادرات غیرنفتی، باید استقلال کامل به سازمان توسعه تجارت برگردد تا سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه و به صورت مستقل با هدف توسعه صادرات اعمال شود‌.محمد لاهوتی با اشاره به معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حضور در کابینه دوازدهم گفت: با توجه به اینکه لایحه دولت در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس رد شده و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی نشان داده که کارآمدی لازم را با به کارگیری روش‌های مدیریتی گذشته طی سال‌های اخیر نداشته است، به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید طرحی نو در این رابطه دراندازد.