پیام رسان تلگرام شامگاه دیروز (شنبه) رفع فیلتر شد.
تلگرام که در زمان بروز ناآرامی های اخیر در شهرهای مختلف کشور فیلتر شده بود، از دیروز در دسترس کاربران
قرار گرفت. در حالی که در روزهای گذشته مقامات قضایی بر فیلتر ماندن این پیام رسان تاکید داشتند، اعضای دولت به مردم قول دادند که تلگرام فیلتر نخواهد ماند. به دلیل همین وعده ها حسن روحانی ریٔیس جمهوری و آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد انتقادهای
فراوان حتی از سوی برخی حامیانشان قرار گرفتند. علی رغم رفع فیلتر تلگرام، مشاهده ها حاکی از آن است
که سرعت این پیام رسان پایین است.