حجت السلام سید مهدی طباطبایی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرآنلاین، درخصوص فاصله گرفتن روحانیت با مردم سخن می‌گوید که در ادامه بخش‌ها‌یی ازآن را می‌خوانید:
= یک نماز جمعه داریم نگاه کنید بین مسئولان و مردم چقدر فاصله است. یک میله گذاشته اند، صف بسته اند، راه نمی‌دهند و بیرون می‌کنند.
= آنقدر دایره تخلفات زیاد شد که مرحوم امام(ره) دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را دادند که مبادا آبروی طیف روحانیت زیر سوال برود و بریزید.
= نمی‌شود بگویم تو نخور، خودم بخورم یا تو نرو خودم بروم؛ این مسائل ضررهای زیادی را متوجه جامعه کرد. اولین ضربه از سوی مصادرات وارد شد یعنی اول انقلاب مصادره‌ها‌ زیاد شد و پس از آن روز به روز دایره منع‌ها‌ افزایش پیدا کرد و نکن نکن‌ها‌ زیاد شد. لذا اعتبار از بین رفت، نشنیدن مردم جای شنیدن مردم را گرفت، بی توجهی به جای توجه به مردم غالب شد. همواره پیام داده شد که مردم ساده‌زیست باشید اما برخی خودشان بر مدار ساده‌زیستی پیش نرفتند.
= اوایل پیروزی انقلاب این بحث به جد مطرح بود که بهتر است روحانیت کار اجرایی نکند و وظیفه نظارت را به عهده داشته باشد اما به مرور علاوه بر نظارت خودش نیز مجری شد...
= روحانی اصیل کسی است که در حوزه‌ها‌ی علمیه است و سابقه علمی دارد. این که قارچ‌گونه بالا بیایند روحانی محسوب نمی‌شود.
= همه دلیل غیبت (حسن روحانی در جلسات جامعه روحانیون مبارز) ناشی از نفرت نبوده است. از اول که یادم است اینها نفرت نبوده. دیگران می‌گویند نفرت است اما اینگونه نبود. همیشه باید دید حرف‌ها‌ را چه کسی می‌گوید، این مهم است.