یک متخصص فیزیوتراپی با اشاره به اینکه زنان بارداربا فراگیری نحو صحیح نشستن،خوابیدن وحتی با تمرینات تنفسی می‌توانند نوزاد خود را به طورطبیعی به دنیا بیاورند، گفت: فیزیوتراپی نقش اساسی در کاهش زایمان سزارین دارد. به گزارش ایرنا، دکتر همایون ستوده افزود: زنان باید در دوران بارداری آمادگی‌های جسمانی لازم را برای زایمان راحت و آسان به دست آورند؛ تحرک کافی و همچنین نرمش عضلات کف لگن از موضوعاتی است که در این زمینه نقش بسیار مهم دارد. وی اظهار کرد: هرچند وزارت بهداشت اقداماتی برای کاهش زایمان سزارین به عمل آورده، اما اگر زنان آمادگی لازم را برای زایمان طبیعی داشته باشند به سمت سزارین سوق پیدا نمی‌کنند. متخصص فیزیوتراپی ادامه داد: اگر فیزیوتراپ بعد از زایمان به خصوص سزارین در تحرک بدنی صحیح زنان دخالت کند و نوع راه رفتن صحیح و وضعیت‌های ضد درد را به آنان آموزش دهد، آسیبی به ستون فقرات این افراد وارد نمی‌شود. وی تاکید کرد که درکشور ما کارهای درمانی به صورت تیمی انجام نمی‌شود و برخی از متخصصان زنان آگاهی لازم را ندارند که فیزیوتراپیست چگونه می‌تواند همکار بسیار موثری برای آنان باشند تا با ارائه خدمات تیمی مناسب، زنان زایمان آسان، راحت و بدون آسیب داشته باشند. وی با اشاره به بزرگ شدن شکم زنان در حین بارداری و پس از آن که سبب اختلالات در ستون فقرات می‌شود، گفت: این اختلالات بعدها می‌تواند به صورت دردهای ستوان فقرات یا اندام‌های تحتانی بروز پیدا کند که با فیزیوتراپی می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد. ستوده بر آمادگی جسمانی زنان در قبل از زایمان، حین باداری، زایمان و پس از آن تاکید کرد و گفت: اغلب زنان ایرانی پس از چند زایمان دچار افتادگی بخش تحتانی شکم می‌شوند. وی افزود: عضلات شکم در این وضعیت رها می‌شود و در نتیجه وزن احشا، سبب بزرگ شدن بخش تحتانی شکم می‌شود که با آموزش‌های مناسب از بروز این عارضه می‌توان جلوگیری کرد.