رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵، گفت: با مقایسه این آمار با نیمه نخست سال جاری مشخص می‌شود آمار فرار دختران افزایش یافته است به طوری که در این زمان بالغ بر سه هزار دختر از منزل فرار کرده‌اند. حسین اسدبیگی در گفتگو با تسنیم با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور برای ارائه خدمات به هموطنان در استان‌های مختلف،اظهار کرد: بر همین اساس در سال جاری تعداد خودروهای اورژانس و همچنین مراکز مداخله در سطح کشور افزایش یافته است. وی با اشاره به آمار تماس‌های برقرار شده در خصوص آسیب‌های اجتماعی، بیان کرد: بخشی از این آسیب‌ها به فرار دختران از منزل برمی‌گردد به طوری که در سال 95، پنج هزار و 38 مورد در این زمینه به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده بود. اسدبیگی ادامه داد: آمار اشاره شده در چهار بخش ثبت شده که
یک هزار و 118 مورد از طریق مراکز مداخله در بحران، یک هزار و 14 مورد از طریق خدمات سیار، دو هزار و 579 مورد از طریق برقراری تماس با خط 123 و 259 مورد نیز از طریق پایگاه‌های خدمات اجتماعی پذیرش شده‌اند. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به آمار دختران فراری در شش ماه ابتدایی سال 96 اشاره کرد و گفت: طی زمان اشاره شده، از طریق مرکز مداخله در بحران، 644 مورد، خط 123، یک هزار و727 مورد، خدمات سیار 515 مورد و در نهایت از طریق مرکز مداخله در بحران نیز 144 مورد پذیرش شده‌اند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار مرکز برای نگهداری دخترانی که در شهر تهران فرار می‌کنند، پیش‌بینی شده است، گفت: این افراد حداکثر سه هفته در مراکز اشاره شده نگهداری می‌شوند و در نهایت و در صورت تشخیص مددکار اجتماعی، فرد به خانواده بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت موضوع از طریق قضایی
پیگیری می‌شود.