رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مشکل اصلی کارت‌های بازرگانی، نبود ملاحظات و توجهات لازم در زمان صدور آنها در گذشته است، از ابطال دست‌کم هزار کارت در سه سال گذشته خبر داد.«مجتبی خسروتاج» در گفتگو با ایرنا، بیان داشت: آنچه امروز بیش از سایر عوامل منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شده، این است که در زمان صدور آنها در دو دهه گذشته، نظارت کافی بر صدور آنها وجود نداشته است.