دوشنبه 27 اردیبهشت سال 1361:بعد از نماز و مقداری مطالعه در جلسه شورای اقتصاد شرکت کردم. بحث درباره حدود فعالیت بخش خصوصی در صنعت بود. بیشتر در کلیات و خطوط اصلی و حدود ثروت و آزادی‌های اقتصادی و ... بحث شد. پیشنهاد اجازه فعالیت بخش خصوصی را در آموزش عالی دادم.
ظهر به مجلس آمدم. بعدازظهر در جلسه فاتحه خوانی هفتصد شهید عملیات بیت‌المقدس – که در مدرسه و مسجد شهید مطهری برقرار بود- شرکت و سخنرانی کردم و درباره آثار مثبت آن عملیات و ارزش شهید و شهادت صحبت کردم تا تسلیتی برای مردم و بازماندگان باشد. در این جلسه مراجعات فراوانی از سوی رزمندگان داشتم که تاکید بر ادامه جنگ داشتند و نسبت به کسانی که مصلحت ختم جنگ را مطرح می‌کنند اهانت می‌کردند. به آنها اطمینان دادم که شخص امام سیاست جنگ را زیرنظر دارند.
نزدیک غروب آقای مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن آمد و شرح درگیری‌های خود با انجمن اسلامی را داد و نگران بود. به او قول حمایت دادم. می‌گویند که با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کار می‌کند؛ این را اتهام می‌داند. به او گفتم که اگر صحیح هم بود مانعی نداشت. شب را بیشتر به تماشای تلویزیون و مطالعه گزارش‌ها گذراندم و در مجلس خوابیدم. امروز در منطقه کوشک حمله‌ای داشته‌ایم و ضربه‌ای به ارتش عراق وارد آمده است.
... ادامه دارد