پژوهشگران دانشگاه خوارزمی با بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای مرتبط با التهاب در سندروم تخمدان پلی‌کیستیک دریافتند که این ماده می‌تواند علائم این بیماری را بهبود بخشد. به گزارش ایسنا، زردچوبه یکی از پرکاربردترین ادویه‌ها در جهان است و در بسیاری از غذاهای ایرانی نیز استفاده می‌شود. سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یک اختلال غدد درون‌ریز است که با عدم تخمک‌گذاری مزمن، پلی‌کیستیک بودن ظاهر تخمدان و علایم پاتولوژیکی مانند هایپرآندروژنیسم (بیش از حد بودن هورمون‌های مردانه) مشخص می‌شود. PCOS دلیل حدود سه چهارم از موارد ناباروری‌ با منشا عدم تخمک‌گذاری است. مطالعات بافت‌شناسی حاکی از کاهش قابل توجه ضخامت لایه‌ تکای تخمدان و افزایش اندازه‌ قطر جسم زرد در گروه درمان شده با کورکومین نسبت به گروه دارای سندروم بود. همچنین فاکتورهای التهابی مانند IL-6 و CRP در گروه‌های تحت درمان با کورکومین به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه‌های سندروم کاهش یافت. با توجه به تجزیه و تحلیل ایمونوهیستوشیمی، بیان TNF-α در لایه گرانولوزا و مایع فولیکولی، فولیکول‌ها و کیست‌های تخمدانی در گروه PCOS بیش از بیان گروه کنترل بود. با این حال، بیان این فاکتورها در تخمدان‌های درمان شده با کورکومین کاهش یافت. نتایج این مطالعه حاکی از اثر کورکومین بر بهبود ویژگی‌های بافت‌شناسی تخمدان پلی‌کیستیک است. این ماده از طریق مهار TNF-α و IL-6، با کاهش اندازه‌ غلاف فولیکولی، بهبود تخمک‌گذاری و جسم زرد، سبب می‌شود تخمدان پلی‌کیستیک به سمت تخمدان فعال و سالم پیش رود.