در قبرستان مری در رومانی همه سنگ‌ها با نشانه‌ای آبی، رنگ‌آمیزی شده و با نقاشی‌هایی از مشاغل، علایق یا نحوه از دنیا رفتن اموات تزئین شده است.