اندر حکایت بحث وفاق ملی و همدلی سخن بسیار است .بسیار هم امر نیکویی است شاید یکی از راههای ایجاد همدلی خود مطبوعات و رسانه ها باشند . آنها با چاپ مطالب و تصاویری که حکایت از مهربانی، همدلی، دوری از جناح بازی و بغض و کینه سیاسی دارد در راه ایجاد همدلی و محبت بین مردم و بین جناح های سیاسی نقش مهمی بازی می‌کنند. کاری که چه بسا روزنامه وزین کیهان آغاز کرده باشد و با تیترهای محبت آمیز عکس های وفاق آمیز حتی مثلا چاپ عکسی از دیدار دوستانه مدیر کیهان با استاد آواز ایران
محمد رضا شجریان یا دیدار صمیمی و با حالت خندان و شادان با رئیس جمهور سعی در به نوعی آشتی ملی و همراهی با سلایق دیگران داشته باشد. هر چند شاید برخی گویند فدوی به طنز این سخنان یا این ایده را عرض می کنم اما باید پاسخ دهم غیر ممکن وجود ندارد! شک دارید نمونه ای از صفحه اول روزنامه کیهان را در تصویر نمابین ملاحظه فرمایید تا باور کنید.
ارادتمند کاتب التصویر