نظر سنجي انجام شده در سال جاري نشان مي‌دهد بيش از 60 درصد مردم از زندگي در تهران راضي نيستند و در صورتي كه امكان مهاجرت از تهران را داشته باشند از اين شهر خواهند رفت؛ اين به معناي كاهش شاخص‌هاي كيفيت زندگي است يعني اينكه شهر مشكلات اساسي دارد. هم كالبد شهر و هم جان شهر خسته است.
- كالبد شهر به دليل رشد غيرقاعده‌مند و شكل‌گيري ساختمان‌هاي بلندمرتبه در خيابان و كوچه‌هاي با عرض كم و بي‌ساماني و بي‌تناسبي در توده‌گذاري شهري؛
- نبود حمل و نقل عمومي مناسب؛ با وجود تكليف قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت مبني بر تحقق سهم 75 درصدي حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون شهري با كمتر از 50 درصد اين سهم محقق شده است و نيمي ديگر تحرك وسايل حمل و نقل شخصي است.
- ايمن نبودن شهر در مقابل حريق و سوانح طبيعي و نيز آلودگي‌هاي زيست محيطي (هوا، صدا و زمين) از جمله مشكلات كالبدي شهر تهران محسوب مي‌شود.

 

جان شهر خسته است از؛
- كمبود سرمايه اجتماعي در ميان مردم شهر
- وجود بزهكاري‌ها و تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي
- عدم رعايت مقررات ساختماني، حمل و نقلي از ناحيه شهرداري و هم از ناحيه مردم و نيز از ناحيه دولت
براي اينكه خستگي از كالبد و جان شهر رخت بربندد چند اقدام مهم بايد صورت پذيرد؛
اول: بازگشت به قانون ازسوي همه، رعايت قوانين و مقررات شهري نه تنها از سوي مردم بلكه از سوي سازمان‌ها، دادگاه‌هاي حكومتي و دولتي نيز كه اهميتي دو چندان دارد.
دوم: تعيين تكليف مديريت شهري دركشور بالاخره چه خواهد شد!
از 18 حوزه‌اي كه شهرداري‌هاي دنيا در آن مرتبطند شهرداري‌هاي ايران تنها در 7 حوزه به صورت ناكامل فعالند. اين حوزه‌ها عبارتند از: برنامه‌ريزي و طراحي توسعه شهري، نظارت و كنترل ساختمان، تامين زيرساخت‌ها، مديريت نهادي لذا تعريف و تفكيك امور محلي از امورملي ضروري و جدي است و متناسب با آن تعيين تكليف وضعيت منابع درآمدي شهرداري‌ها و نيز تعيين تكليف سهم دولت در بودجه شهرداري
سوم: اينكه شوراها در جايگاه اصلي و واقعي خود بستر مناسب براي مشاركت مردم را فراهم كنند. بدون حضور و مشاركت مردم، شهر تهران در موقعيتي مناسب قرار نخواهد گرفت و بدون آنها امكان نظارت عمومي بر دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ميسر نخواهد شد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي با تعيين شوراها به عنوان يكي از اركان اداره كشور مديريت محل را پذيرفته است و ساختار آن را در چيدمان اداره امورعمومي كشور به قوانين موضوعه سپرده است.  با آنكه نظام جمهوري اسلامي ايران جزو نظام‌هاي بسيط و تك ساخت به حساب مي‌آيد ولي نوعي حركت از سمت تمركز به سوي عدم تراكم و در نهايت عدم تمركز تا مرز عدم تمركز سياسي را اجازه مي‌دهد كه قانون شوراها نتوانسته است از اين فرصت مذكور استفاده كند. با توجه اينكه تهران، 15 درصد از جمعيت شهري كشور را در خود جا داده ولي قريب 45 درصد از بودجه شهرداري‌هاي كشور را به خود اختصاص داده است و مابقي شهرهاي ايران يعني يك هزار و 244 شهر ديگر به روي هم 55 درصد از بودجه 60 هزار ميلياردي شهرداري‌هاي كشور را در سال گذشته داشته‌اند؛ توجه به اصلاح وضعيت ساختاري، عملكردي و مالي شهرداري تهران براي بهبود كيفيت زندگي مردم تهران ضرورتي اساسي است.
شهردار منطقه 22 تهران