مواجهه و برخورد منتقدان داخلي برجام به طور خاص و سياست خارجي ايران به نحو ويژه و مشخصا با اعمال و رفتار‌هاي ديپلماتيك- به عنوان ابزار و وسيله اجراي سياست خارجي- حكايت بازگو كردن نقصان در مال با همسايه است كه علاوه بر اين زيان شماتت او را نيز افزون كرد. اين مساله با بروز حوادث اخير در ايران و نيز سنگ‌اندازي‌هاي داخلي مكرر با تصميم دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده در مورد برجام برجسته‌تر مي‌شود.  ديپلماسي توييتري رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا كه بسياري از پنهان‌هاي سياست كاخ‌سفيد را عريان و وحشي در معرض عموم قرار مي‌دهد به خوبي كراهت شماتت او در ارتباط با رخداد‌هاي داخلي ايران را نشان داد. شايسته است كه برجام را فقط در حوزه خود اين سند حقوقي-فني و بين‌المللي ملاحظه نكنيم بلكه بايد آن را يك تاسيس حقوقي- بين‌المللي دانست كه چون بنايي محكم توانسته و مي‌تواند آثار بسياري براي ايران و حتي اطراف آن و فراتر از آن، براي كشور‌هاي ثالث فراهم آورد. مهم‌ترين كاركرد اين بنا ايجاد امنيت بوده و هست. اين امنيت مي‌تواند با همگرايي داخلي و عدم تخطئه در داخل نتايج ارزشمند بيشتري را به ثمر آورد؛ امنيتي كه توانست آنچنان‌ بندي به دستان ترامپ بزند تا او كه در ظرف كمتر از يك سال حداقل از دو معاهده مهم بين‌المللي خارج شده تاكنون نتواند از اين توافق خارج شود. تصميم امروز مشاور املاك راه‌يافته به كاخ سفيد هر‌چه باشد بيانگر يك هشدار جدي است براي آنان كه با همسايه يا براي او يا در مقابل او چنان زبان در دهان مي‌چرخانند كه شماتتش چندان مي‌كند. اگر‌چه نقصاني هم اگر هست به شهادت آنچه به دست آمده، با ملاحظه آنچه مي‌توانسته از دست برود و نرفته و تحقيق در آنچه بد‌خواهان منطقه و جهان در وجهه همت خود قرار دادند و دارند تا اين توافق زمينگير شود در سبد و جيب طرف ديگر است، انكار اين همه واقعيت و نفي همه حقيقت به بهانه رقابت‌هاي سياسي سرانجامي جز اعتبار بخشيدن به حريف و رقيب ندارد. اينچنين بي‌تدبيري نقد نمي‌تواند باشد و با مخالفت هم سازگاري ندارد كه تاكنون دلخوشي فراهم‌شان نيامده، ناگزير اين همه بي‌خردي فقط مي‌تواند مينا و طعمي از عناد داشته باشد. عناد هم نباشد سخن از زبان رقيب گفتن است. پس مهم‌تر از تصميم ترامپ تصميم ما خواهد بود كه آيا مصالح مُلك و منافع ملت ارجح است يا مانع‌تراشي و سخن يأس راندن براي تامين منافع گروهي. قبل از ترامپ بايد افرادي در ايران تصميم بگيرند كه آيا با مردم هستند يا براي به زانو در‌آوردن رقيب داخلي خود (دولت) حتي شماتت همسايه را هم مباح مي‌دانند. تصميم دونالد ترامپ هر‌چه باشد بي‌تاثير از رفتار و اعمال و كنش‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي و سياسي ما در داخل ايران نيست! براي درك اين حقيقت نه هشتگ نياز است نه كمپين! كمي تعصب و غيرت ملي به همراه عزت‌نفس كافي است تا چنان سدي بسازيم تا ٤ ماه ديگر منتظر اعلام تصميم از شماره ١٦٠٠ خيابان پنسيلوانيا در واشنگتن‌دي‌سي نباشيم.