افزایش حقوق کارکنان در سال 97 به صورت پلکانی از 10 تا 18 درصد خواهد بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد افزایش گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت انجام شود به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.
وی ادامه داد: همچنین دولت مکلف شد حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 1396 کمتر از 50 میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 درصد باشد و حداکثر میزان افزایش 18 درصد خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: همچنین حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 1396 ماهانه بیش از 50 میلیون ریال باشد و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان ها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان در سال 1397 افزایش نمی یابد.
یوسف نژاد افزود: هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبان مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
وی ادامه داد: حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش های موضوع این قانون از 50 میلیون ریال تجاوز کند در سقف 50 میلیون ریال ثابت باقی می ماند.
این خبر در حال تکمیل است.
سیام*9254**خبرنگار: سجاد خسروانیان
انتشار: کتایون لامع زاده

انتهای پیام /*