شناسایی و معرفی گونه جدید باکتری از تالاب گمیشان

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس این مرکز گفت: تالاب گمیشان یک اکوسیستم قلیایی، شور و دریایی مهمدر شمال غربی شهر گرگان است. محققان مرکز در راستای کشف میکروارگانیسم های بومی مهم ایران، جامعه باکتریایی این تالاب را بررسی کردند و طی این پژوهش موفق به کشف گونه جدیدی از جنس Aliidiomarina شدند که Aliidiomarina sedimenti نامگذاری شده است.
وی افزود: این باکتری هالو آلکالوفیل و از رده Gammaproteobacteria می باشد که کشف آن در ژورنال معتبر بین المللیIJSEM منتشر و به جامعه علمی دنیا معرفی شده است.
این سویه هم اکنون با شماره دسترسی IBRC-M 10764 در کاتالوگ رسمی بانک میکروارگانیسم ها، برای کلیه محققان داخلی و خارجی قابل دسترسی و ارائه است. لازم به ذکر است پیش از این، از این تالاب گونه ی دیگری از جنس مذکور تحت عنوان Aliidiomarina iranensis با شماره دسترسی IBRC-M 10763 توسط محققان این مرکز کشف و معرفی شده بود.
علمی 1201
دریافت: عبدالکریم جبارپور* انتشار: محتشمی پور

انتهای پیام /*