معاون استاندار خراسان رضوی: مردم با بدانگاری سیاسی رو به رو هستند

سید جواد حسینی روز پنجشنبه در مراسم پایانی هفته پژوهش و دومین جشنواره دانشجویی پویش دانشگاه فرهنگیان کشور در مشهد افزود:
تمامی شاخصهای اقتصادی در طول فعالیت دولت کنونی رشد داشته اند. تراز تجاری، صادرات، واردات، اشتغال، تورم و فضای کسب و کار و صنعت در حال بهبود است اما مردم این احساس را ندارند.
وی ادامه داد: شکوفایی اجتماعی بر پایه احساس رضایت جامعه از وضع موجود سنجیده می شود اما متاسفانه به دلیل وجود بدانگاری سیاسی از این شکوفایی برخوردار نیستیم. دلیل بدانگاری سیاسی در جامعه فقدان تعاملات مناسب و اطلاع رسانی صحیح است که یکی از قلمروهای آن دانش می باشد.
معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه تولید دانش را در جهان دچار توزیع نامتعادل توصیف و بیان کرد: 85 درصد دانش تولید شده توسط 25 کشور اتفاق می افتد و این در حالی است که طی سالهای 1392 و 1395 به ترتیب 31 هزار 142 و 43 هزار و 292 مدرک علمی در ایران اخذ شده است. سهم ایران از تولید علم در دنیا از یک درصد به 1.48 درصد ارتقاء یافته اما تولید دانش در فضای جامعه متوقف شده است.
وی افزود: از میان 903 مقاله آی.اس.آی تولید شده در ایران تنها یک مورد کاربستی است و بقیه آن بیشتر به مباحث نظری پرداخته اند. این در حالی است که نظام تصمیم گیری باید بر مبنای دانش و لقمه های دانش تولید شده توسط پژوهش باشد.
حسینی ادامه داد: در سالهای 1392 و 1396 به ترتیب 0.8 و 2.6 درصد مقالات برتر جهان را ایران ارائه کرده و هم اکنون 14 دانشگاه برتر جهان متعلق به ایران است. همچنین سه هزار شرکت دانش بنیان در سطح کشور و 164 شرکت دانش بنیان در خراسان رضوی فعالیت می کنند.
وی گفت: شرکتهای دانش بنیان در خراسان رضوی 340 محصول تولید و پارسال 1100 میلیارد ریال قرارداد منعقد کرده و 100 میلیون دلار صادرات داشتند. به واسطه همین شرکتهای دانش بنیان صادرات خراسان رضوی 13.5 درصد افزایش یافته و دولت تاکنون 10 هزار میلیارد ریال در این شرکتها سرمایه گذاری کرده است.
خبرنگار: آرزو جاودانی **انتشار: حسین کریم زاده
7496/1858

انتهای پیام /*