الوطن عمان: بمباران غزه تلاشی برای نمایش قدرت فروریخته رژیم صهیونیستی است

به گزارش ایرنا، روزنامه الوطن عمان افزود: بمباران غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی بیش از آنکه برای انتقام از انفجار بمب در مسیر یک خودرو گشتی باشد، نشانه فروریختن قدرت و روحیه ارتش رژیم صهیونیستی پس از سرنگونی جنگنده اف -16 این رژیم توسط سامانه های ضدهوایی سوریه است.
با مشاهده نوع بمباران ها و اهداف آن، درمی یابیم که هرگز جبران کننده درد ناشی از شکست های پی در پی ارتش این رژیم به دنبال سرنگونی جنگنده این کشور و دیگر خسارت های اعلام نشده این رژیم نیست.
سرنگونی این جنگنده توسط ارتش سوریه، جنگ سال 2006 و جنگ با نوار غزه نشان داد که اسطوره ارتش شکست ناپذیر بر باد رفته است و تنها آبرویی که از این ارتش باقی مانده بود نیروی هوایی و ادعای برتری این نیرو در منطقه بود.
به همین خاطر ارتش اشغالگر صهیونیستی برای جبران این تحقیرها چاره دیگری غیر از حمله به منطقه ای محاصره شده ندارد. تا به گمان خود پیامی مبنی بر قدرت نیروی هوایی خود ارسال کند.
کارشناسان و تحلیلگران اسرائیلی نمی دانند یا خود را به نادانی زده اند که بمباران منطقه ای که سال ها محاصره شده با دومیلیون نفر جمعیت، نمی تواند آبروی رفته نیروی هوایی این رژیم را بازگرداند.
شبک**6116**3404

انتهای پیام /*