تجلیل از برگزیدگان نهمین جشنواره بین المللی فارابی